Ing. Jan Duin Makelaardij, voor aankoop- en verkoopbemiddeling op Texel

Telefoon: 0222 - 313 888 | E-mail: info@janduinmakelaardij.nl

Rookmelder verplicht in alle huizen

In alle huizen moet op elke verdieping een rookmelder komen te hangen. Sinds 2003 geldt die verplichting al voor nieuwbouwhuizen, maar minister Knops van Binnenlandse Zaken wil dat uitbreiden. Ook alle etages van bestaande huizen moeten een rookmelder krijgen.

Aanpassen bouwbesluit

Om de verplichting in te voeren, moet het bouwbesluit worden aangepast. De wijziging gaat pas in op 1 juli 2022. Op die manier krijgen huiseigenaren de tijd om zich op de maatregel voor te bereiden. Door de lange invoeringstermijn wil Knops ook voorkomen dat er te weinig apparaten beschikbaar zijn. Er moeten miljoenen nieuwe rookmelders worden geplaatst. De laatste wijziging van het bouwbesluit was vorig jaar.

Onderzoek TNO

Knops onderstreept dat de meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. “Rookmelders redden dus mensenlevens.” De minister verwijst naar onderzoek van TNO. Daaruit blijkt dat rookmelders in alle woningen het risico verminderen dat mensen door een brand om het leven komen. Met de maatregel volgt Knops adviezen van gemeenten, de brandweer, vastgoedeigenaren en bouwers.

De gemeenten worden belast met het toezicht op de uitvoering. “Iedereen moet voldoen aan de bouwregels. Dit is een duidelijk signaal dat rookmelders moeten worden opgehangen”, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bron: www.nos.nl 

Contactgegevens

Ing. Jan Duin Makelaardij
Keesomlaan 51
1791 DB Den Burg
(Pontweg, afslag 8)

T. 0222 - 313 888
E. info@janduinmakelaardij.nl

Als lid aangesloten bij:

 VGP rgb